:::film::: OBRAZY STARÉHO SVETA

Dokumentárny film Dušana Hanáka zobrazuje zaujímavých ľudí, dobrovoľne žijúcich na periférii spoločnosti.
Periféria ale v tomto prípade nie je synonymom úpadku, ale azylovým miestom, umožňujúcim žiť autentický život...

Top