Stopy Slovanů na Balkáně – Slovinsko

Ve střední Evropě bylo původní praslovanské obyvatelstvo povážlivě zredukováno v důsledku nájezdů, ale přežilo a nebylo zcela obsazeno.
Rozhovor s prof. Antonem Perdihem, autorem knihy “Původ Slovinců a ostatních Evropanů.”

Vznikla angličtina z praslovanštiny?

Můžeme konstatovat, že velká skupina slov anglické každodenní slovní zásoby má svůj původ ve slovanských jazycích! Příroda a všechny její univerzální zákony byly zaznamenány, či otisknuty do raných vrstev jazyka. Pozorování a objevování přírodních konceptů a jejich stop v jazyce přitahovaly mou pozornost již od mých studentských začátků.

Stránky

Top