Léčivá síla čaker: Univerzální zákony 4.

Hlavní funkcí éterického těla je předávat fyzickému tělu energie z astrálního a mentálního těla a z vyššího já. O těchto zdrojích se někdy hovoří jako o „životní síle", protože ovlivňují veškerý život, ať už lidský, rostlinný nebo planetární.

Přední genetik: Lidská inteligence zvolna upadá

Byli byste překvapeni, kdybyste zaslechli, že lidská rasa se pomalu stává čím dál hloupější? Navzdory našim úspěchům v posledních desítkách, či dokonce stovkách, let někteří „experti“ věří, že lidé ztrácejí kognitivní schopnosti a stávají se více emocionálně nestabilními. Jeden výzkumník univerzity Stanford, a genetik, dr. Gerald Crabtree věří, že náš intelektuální propad coby rasy má hodně společného s negativními genetickými mutacemi.

Léčivá síla čaker: Univerzální zákony 3.

Stimulace smyslů vede často k vyvolání emoce, uložené v paměti.
Vůně letních květů nás může vrátit do dětství, které pro nás bylo obdobím šťastné bezstarostnosti. Naopak zápach éteru vždy vyvolá strach z neznáma a z opuštěnosti. Čichové vjemy se zaznamenávají v mozku v limbickém systému, což je zdroj našich emocí. Podobně i stimulací ostatních smyslů jako je sluch, hmat a chuť se mohou vybavovat dávno zapomenuté vzpomínky.

OTÁZKA VÍRY

Fixní ideje se u lidí dokáží projevit navzdory svému zcela iracionálnímu obsahu díky tomu, že se projevují formou emoce, tedy s emocí "pravdy“. Pokud se nějaký obsah kombinuje s emocí pravdy, tak i když ten obsah může být i zcela nereálný, dotyčný tomu bude věřit. Poměrně malý počet lidí totiž dokáže prokouknout nepravdivost každé nepravdivě projevující se emoce (ba bych se opovážil tvrdit, že to prokouknutí, ať jsme jakkoliv chytří, se u každého z nás nakonec v jednom bodě zastaví, a tady končí naše objektivita)...

Stránky

Top