„Som šťastný aj bez piva!“… alebo láska, sex a erotika v starovekom Egypte, MA Silvia Štubňová

Kedy: 
štvrtok, 24. apríl 2014 - 18:00
Čo: 

Láska a sex boli vždy neoddeliteľnou súčasťou ľudstva, a inak to nebolo ani u starovekých Egypťanov. Táto prednáška vám priblíži aký mali prístup k láske a erotike tak ako to dokladajú rôznorodé texty a mnohé vyobrazenia na papyrusoch, či vápencových úlomkoch. Jedným zo zdrojov informácií bude aj takzvaný Satiricko-erotický papyrus, ktorý sa nachádza v múzeu v Turíne a obsahuje mnoho erotických scén. Spomenuté budú aj témy ako napríklad cudzoložstvo, ľúbostná poézia, prostitúcia, antikoncepcia či homosexualita.
(Poznámka: Prednáška nie je vhodná pre mládež do 18 rokov).

MA S. Štubňová pochádza z Banskej Bystrice, vyštudovala egyptológiu na bakalárskom stupni v Anglicku na University of Liverpool. Magisterské štúdium egyptológie ukončila v roku 2013 v Holandsku na Leiden University. Venuje sa najmä histórii staroegyptského jazyka, prekladu textov, úlohe písma v spoločnosti, a skúma tiež každodenný život starovekých Egypťanov.

Adresa (súradnice): 

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1
Faustova sieň

Obrázok: 
Stav: 
apríl 24, 2014 18:00 popoludní
Top