TESLA A TAJEMSTVÍ ZÁŘIVÉ ENERGIE (6)

Na samém konci přednášky udělal ojedinělé „úplné odhalení“ účinků elektrických paprsků. Bylo to naposled, kdy něčím takovým poctil akademické kruhy. Tesla ukázal, že nová zářivá elektřina je odlišná, poté, co byla její existence veřejně oznámena v průběhu londýnské přednášky Královské společnosti. Očaroval své publikum zářivkami a dalšími světelnými zázraky. Po celou dobu kdy zněl jeho vzrušený hlas, vládla ve dvoraně němá úcta.

TESLA A TAJEMSTVÍ ZÁŘIVÉ ENERGIE (5)

Tesla pozoroval úžasnou „koordinaci“ nových fenoménů, jenž, jak se zdálo, před ním každodenně demonstrovaly nové technologické potenciály. Tato podivuhodná synchronicita, tento vír, odhalil jeho novou šťastnou pozici v přírodě. Jakoby nějakým způsobem „zlomil“ jeho fixaci k nepřirozenému… k polyfázi… a opět ho vrátil k přírodě. Impulsy. Mohlo by být, že indukcí elektrických impulsů vyzval k akci ostatní charakteristické impulsy přírody? Vytvořil se metafyzický vír, do nějž teď proudily všechny impulsní přírodní fenomény? Bylo tohle to pravé poselství západu slunce, které se ho zmocnilo před mnoha lety v Budapešti?

TESLA A TAJEMSTVÍ ZÁŘIVÉ ENERGIE (4)

Tesla experimentoval se speciálním druhem bezdrátového telegrafu v roce 1890. Rovněž shledal možným bezdrátové napájení speciálně konstruovaných motorů vhodným zachycením proudu energie protékajícího prostorem. To dělalo jeho vlastní vícefázovou soustavu zbytečnou! Nová vize ho nesmírně okouzlila. Svět se mohl změnit. Objevil způsoby jak vysílat energii do každého bodu i do zenitu...

TESLA A TAJEMSTVÍ ZÁŘIVÉ ENERGIE (3)

Už předtím důkladně studoval tyto procesy a věděl, že podobné teplo předchází vytvoření elektrického oblouku procházejícího tělem. Proto zvyšoval výkon dynama v malých, ale trvalých intervalech. Každé zvýšení přineslo větší vnitřní zahřívání. Při každé změně úrovně výkonu pozorně naslouchal všem svým smyslům a pátral po případných výstražných znameních těla.

Stránky

Top