3.0 NÁSTUP NOVÝCH PODMÍNEK A KONSEKVENCE

S ohledem na celkové a následné souvislosti pozadí přechodu a nově se formující procesy, které s sebou nese uvedená kosmogonická a antropogenezní planeto-fyzikální transformace, včetně změny našeho počasí a klimatických systémů, bude rozumné rozdělit tyto záležitosti podle jejich manifestačního (explicitního) a skrytého (implicitního) vlivu na pozemské prostředí.

2.0 REORGANIZAČNÍ PROCESY NA ZEMI

Zaznamenaná a zdokumentovaná pozorování všech geofyzikálních procesů (týkajících se planetárního prostředí), a samozřejmě významných a pokračujících modifikací všech uvedených solárně-pozemských fyzikálně-vědeckých vztahů, kombinovaných s nedílnými účinky andropohenední aktivity v heliosféře našeho slunečního systému [33, 34], nám umožnila učinit závěr, že přímo před našima očima právě probíhá celková reorganizace a transformace pozemských fyzikálních a environmentálních kvalit.

1.0 TRANSFORMACE SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Pro začátek si uděláme výčet dlouhé škály nedávných událostí, k nimž došlo ve slunečním systému, abychom plně pochopili a obsáhli probíhající geofyzikální transformace. Příčinou vývoje událostí, tak jak zřetelně probíhaly v posledních několika letech, je nerovnoměrné rozptýlení hmoty a energie v antisotropickém mezihvězdném prostoru [2, 3, 4], která na své cestě mezihvězdným prostorem prošla heliosférou ve směru slunečního apexu v souhvězdí Herkula.

PLANETO-FYZIKÁLNÍ STAV ZEMĚ A POZEMSKÉHO ŽIVOTA (Úvod)

Ač níže prezentovaná práce není zrovna nejnovějšího data, mám za to, že její obsah je velmi aktuální a naprosto zásadní! Naprosto nelituji námahy spojené s jejím překladem. Byla to jen neuvěřitelná náhoda, že jsem na tento článek narazil čirou náhodou těsně poté, co jsem dopřekládal stará proctví Hopi? Je další "náhoda", že mnohé z toho o čem tato proroctví hovoří společně se mnou objevíte ve formě vědeckých faktů na mnoha místech tohoto dokumentu, napsaného přísně racionálně smýšlejícím vědcem?

Stránky

Top