Kontroverzní hudba na frekvenci 440 Hz

Vesmír je plný vibrací a slyšitelných tonů. Naše Planeta Země rezonuje na společné Vesmírné frekvenci 432 Hz. Dnešní hudba založená na základním tonu A – 440 Hz vytváří nezdravé efekty, jako je asociální chování ve vědomí člověka a jiné negativní proudy, disharmonii celého organismu, pak tedy následně jeho onemocnění. Pro správnou harmonii s Vesmírem je Fibonacciho hudební škála, u níž je základní kmitočet 432 Hz oproti kmitočtu 440 Hz.

„Zvuk a hlas tvoří na těchto velmi silných místech komunikační medium“

RNDr. Mgr. Hana Blochová alias Rosa de Sar je autorkou kníh o historických záhadách, mystériách, hermetizme a počiatkoch kresťanstva. Vyštudovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, výtvarnú kritiku na univerzite v Brne, Technológiu reštaurovania na Vysokej skole chemicko-technologickej, Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Spieva, hrá na organ, priečnu flautu a harfu. Vystupuje v ČR i v zahraničí.

Stránky

Top