Kontroverzní hudba na frekvenci 440 Hz

Vesmír je plný vibrací a slyšitelných tonů. Naše Planeta Země rezonuje na společné Vesmírné frekvenci 432 Hz. Dnešní hudba založená na základním tonu A – 440 Hz vytváří nezdravé efekty, jako je asociální chování ve vědomí člověka a jiné negativní proudy, disharmonii celého organismu, pak tedy následně jeho onemocnění. Pro správnou harmonii s Vesmírem je Fibonacciho hudební škála, u níž je základní kmitočet 432 Hz oproti kmitočtu 440 Hz.

„Zvuk a hlas tvoří na těchto velmi silných místech komunikační medium“

RNDr. Mgr. Hana Blochová alias Rosa de Sar je autorkou kníh o historických záhadách, mystériách, hermetizme a počiatkoch kresťanstva. Vyštudovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, výtvarnú kritiku na univerzite v Brne, Technológiu reštaurovania na Vysokej skole chemicko-technologickej, Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Spieva, hrá na organ, priečnu flautu a harfu. Vystupuje v ČR i v zahraničí.

FAKTY X: Celosvetová disharmónia

V súčasnom uponáhľanom svete si len málokto uvedomuje, že hudba, ktorú každý z nás dennodenne počúva z rádia, televízie, mobilov, či počítačov je pre ľudskú psychiku veľmi škodlivá. Takmer všetka hudba, ktorá sa nám dostáva do uší je ladená na frekvencii 440 Hertzov. Takáto hudba však pôsobí na ľudský organizmus absolútne disharmonicky, čo má zlý vplyv na naše duševné aj fyzické vnemy. Kto a prečo mal záujem zmeniť dokonalú harmóniu z frekvencie 432 Hz na 440 Hz?

Stránky

Top