Illah van Oijen: MILUJ TO ČO ROBÍŠ

Od svojho príchodu na Slovensko v roku 2005 sa holandská fotografka Illah van Oijen zaoberá slovenským verejným priestorom. So svojimi projektmi Ľudská krajina, ktoré vyústili v knihy Bratislava, mesto na mieru (2007) a Košice - Dzivost v srdci (2011), jej cieľom je zmapovať a komentovať súčasný stav verejného priestoru v slovenských mestách. Téma verejného priestoru sa tiež v rôznych aspektoch objavuje v jej ďalších prácach. Cez projekt Beat the Billboard sa stavia do pozície aktivistky a a ako spoluorganizátorka Dobrého trhu vytvorila komunitný projekt v uliciach Bratislavy v rámci občianskeho združenia Punkt.

Top