TAR - navigační kříž bohů

Zapomeňte na vše, co vám dodnes tvrdili o symbolu kříže. Od ukřižování Krista se kříž stal symbolem křesťanství. Podle Vatikánu vertikála symbolizuje směřování k Bohu, horizontála spojení mezi lidmi. Křesťanský kříž je symbolem víry a zmrtvýchvstání. Nicméně, kříže se vyskytovaly již dříve, téměř ve všech kulturách, dávno před vznikem křesťanství.

Top