Strach a čašník s ka(o)sou

Dovoľte mi priatelia predložiť pred Vás, opäť jednu z mojich úvah. Úvaha je to dosť silná a trúfnem si povedať aj dosť odvážna, životne dôležitá a ČLOVEK s ňou zápasí od chvíle, kedy si začal uvedomovať sám seba. Nie som však filozof, mudrc, teológ, som iba človek skúmajúci svoj život a situácie zo života prežité. Aký postoj zaujmete k téme tejto Vy, je opäť iba na Vás.

Mužská sila

Priatelia, kamaráti, muži, chlopi.
Keď Peter otvoril dvere tajnej miestnosti, na ktorých stálo „Mužská sila“, veľmi som túžil niečím prispieť do diskusie, túžil som vysloviť zopár slov, možno viet. Chcel som tak podporiť aj Petrovu aktivitu, dať najavo, že som tu a pripájam sa k Vám, mužom, ktorým nie je ľahostajný obraz súčasného sveta a hlavne sveta toho budúceho.

Top