Tajemní učitelé z oceánu

Snad všechny staré civilizace měly báje o tajemných učitelích přicházejících z oceánu. Jak si vysvětlit, že báje o moudrých vodních lidech existují po celém světě? Zatímco třeba v Japonsku to byl žabí muž Kappa, tak podle sumerských bájí zjevila lidem veškerou možnost vodní bytost zvaná Oannes. Na některých vyobrazeních se podobá kříženci člověka a ryby a podle jiných popisů se ze všeho nejvíc podobala ponorce.

SKUTEČNÁ AKTA X: Útok na Los Angeles

K méně známým dodnes nevyřešeným případům UFO, které se odehrály v přítomnosti tisíců svědků, patří i takzvaný útok na Los Angeles, Ve skutečnosti nikdo neútočil, jen nad městem něco podivného přeletělo. Ale bylo to krátce po napadení Pearl Harbour a válečná hysterie vykonala své. Jaké objekty poplach spustily a kdo je měl na svědomí, to se nepodařilo zjistit. Roku 1942 došlo k podivné události na Spojenými státy - tedy daleko od všech válčišť...

Zjevení na hoře Tabor

Takzvané turínské plátno s otiskem postavy i tváře Ježíše Krista je stále předmětem dohadů a hypotéz – často dost odvážných Nechybí ani poměrně dobře doložené tvrzení o tom, že látka nese stopy působení jakéhosi mimořádně silného energetického výboje, který do ní vypálil otisk zabaleného těla. I v tomto případě - stejně jako v mnoha dalších pasážích Bible( tedy narážíme na stopy technologií mnohem vyspělejších než ta naše. Hypotéza je o to zajímavější, že dobře koresponduje i s jednou podivnou pasáží v Novém Zákoně.

Apokalypsa: ...a viděl jsem dveře otevřené v nebi

Klíčovým a svým způsobem i jakýmsi definitivním proroctvím pro křesťany je biblická kniha Zjevení (Apokalypsa). Je to mimořádně temný a poněkud chaotický text, který zejména zpočátku působí dojmem, že jeho jurodivý autor si jen vyřizuje účty s představiteli některých církevních obcí jeho doby. Odborníci konstatují, že jde o nejobtížnější a nejkontroverznější knihu Nového zákona, což přeloženo do řeči běžných smrtelníků znamená, že je téměř nesrozumitelná. A u toho bychom mohli i zůstat a se svatým Janem se na tomto místě rozloučit, kdyby...

Stránky

Top