Z textu Jima Humbla: Jak se situace obrátila

Další, velmi zajímavé video o klinických testech MMS na malárii v Ugandě, kde jsou rozhovory i s hlavními účastníky těchto klinických testů, které prokázaly 100% úspěšnost léčby tropické malárie za velmi krátkou dobu. Od této akce se nakonec Červený kříž distancoval, ale...

MMS - žádost o pomoc

AKTUALIZÁCIA 28. 5. 2013 | První zdokumentovaná a úspěšná léčba malárie pomocí MMS (Master Mineral Solution) v africké Ugandě...

Stránky

Top