JAK ZAŽÍT BOHA BEZ DROG (zážitky nevěřících)

Za svůj život jsem navštívil mnoho kostelů a modliteben nejrůznějších církví, ale nikdy jsem se nedozvěděl, co se má modlitbou dosáhnout a jak se modlit, aby se toho dosáhlo. Chápu, že popsat, čeho se má dosáhnout, je obtížné. V předešlých kapitolách jsem se o to mnohokrát pokusil, ale je možné, že to u někoho nenalezne odezvu. Žádný popis v lidských pojmechnemůže vystihnout skutečnost. A jak se toho může dosáhnout? Zásady, jak postupovat, jsem se dozvěděl až jako důchodce v r. 1984 v mystické škole Summit University v Kalifornii. Pokud jste tuto knížku četli od začátku a neod konce, ty zásady už znáte.

Top