Násilí a nátlak

Násilí a nátlak jsou projevy strachu a slouží k manipulaci, ovládání a likvidaci těch, kdo někomu překáží, dluží, stojí v cestě, slouží k manifestaci něčí síly, nenávisti, odporu, zneužívání. Při násilí je využita fyzická síla a převaha, nebo zbraně s cílem zastrašit či zabít. Nátlak je totéž, jde však o využití síly psychické a má za cíl ovládnout a manipulovat, může mít za následek i likvidaci oběti, neboť poškozuje dušení a fyzické zdraví.

NE - energie záporu

Stále se setkávám s lidmi, kteří neumějí říci "ne" a nedokážou odmítnout požadavky svého okolí. Byli vychováni k tomu, aby všem vyhověli, a výsledkem je pak neustálé zklamání, neboť všem se vyhovět nedá. Jejich pozornost je zaměřena na ostatní lidi a stále se snaží plnit jejich očekávání. Pak nezbývá energie ani čas na soustředění na sebe a své vlastní přání a potřeby. Zapomínají na to, že mají zodpovědnost pouze za sebe a marně si chtějí vysloužit lásku a uznání od druhých za cenu sebeobětování.

Odpuštění osvobozuje od bolestí, křivd, utrpení a pocitu viny

Odpuštění je zázračná léčivá energie, která nás osvobodí od bolestí, křivd, utrpení a pocitu viny. Namísto obviňování sebe i ostatních přijměme zodpovědnost za své vlastní jednání a uvědomme si, že každý je zodpovědný pouze sám za sebe, za vlastní myšlenky, slova a skutky, i za své zdraví a štěstí. Každý dostane zpět pouze následky svých vlastních činů.

Největší odvaha je být sám sebou

Největší odvaha je být sám sebou. Znamená to být svobodný, uvědomovat si svou zodpovědnost za sebe, jednat dle svého přesvědčení, stát si za svým a zároveň respektovat svobodu ostatních. Často sbíráme odvahu říkat i to, co není líbivé a populární. Upřímnost pramení z lásky, která je otevřená a přímá.

Top