Vesmír - Zrod a jeho nevyhnutelný konec

Jsme obklopeni něčím, co nelze nikdy pochopit ani vysvětlit, přesto jsme my všichni tohoto (ne)hmotného neznáma jeho neoddělitelnou součástí. V tomto případě nelze na nic jiného pomyslet, než na všudypřítomný vesmír. Již staří Řekové se zabývali jednou a tou samou otázkou – co je to vlastně vesmír, čili kosmos? Nejstarší geocentrické modely vznikly právě v antickém Řecku, tehdejší filozofové z této doby předpokládali, že vesmír je v prostoru konečný a trvá v samotném důsledku věčně.

NEPOZNANÁ CHUŤ DÁVNO ZAPOMENUTÝCH POTRAVIN

V 70 letech 19. století započala v zemědělství revoluce, která by se dnes dala tak příznačně označit, jako zvrat v ovlivňování chuťového smyslu člověka. Přišla nová éra hybridních rostlin, které zvýšily jak produkci, tak i údajnou kvalitu inovovaných agrárních plodin. Organická chemie objevila vhodné vlastnosti rostlin, které byly přeneseny na nově vzniklé hybridní potomky, což umožňuje větší využití chemických hnojiv za účelem větších sklizní.

VYPLATÍ SE ZNÁT SVOU BUDOUCNOST?

Již naši předkové se snažili v dávných dobách poodhalit svou budoucnost, zejména pak mocní monarchové, vojevůdci, nebo společenská elita. Ovšem ani prostý lid nezůstával stranou a zajímal se taktéž o svoji budoucnost, snad i proto bylo jasnovidectví velice žádanou doménou pradávných časů.

NOVÁ DOBA!

Kolik hodin svého volného času věnujeme počítači, televizi, nebo mobilnímu telefonu? Zatímco naši předkové trávili svůj volný čas v kostele nebo u rodinného krbu, tak dnešní člověk je vysloveně závislý na elektronice, která každého z nás okrádá o volné chvíle drahocenného života. Čím více se věnujeme telefonování, skypování, facebooku a internetu vůbec, tím rychleji se nám vytrácí kontrola nad podstatou času. Proto stárneme daleko rychleji než kdy dříve, přestože statistiky nás přesvědčují o pravém opaku.

Stránky

Top