KAUZA S METANOLEM NÁS VARUJE NEJEN PŘED NEBEZPEČNÝM ALKOHOLEM!

Naši politici místo toho, aby hledali průsaky v této utápějící se ekonomice, nabízejí jenom krátkodobá řešení – tj. zvyšování spotřebních daní atd. Účinky této krátkozrakosti odskáčou vždy slušní lidé, jak je právě vidno u otrav s pančovaným alkoholem. O tom, že vysoké daně přináší do státního rozpočtu méně peněz, než-li daně nižší, bylo toho dosti napsáno, nakonec to dokazují i odborné publikace a zkušenosti zadlužených zemí – viz Řecko, Portugalsko, Španělsko.

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ ZNAMENÍ PŘED NOVĚ SE RODÍCÍ TRANSFORMAČNÍ DOBOU

Kdo hledá ten najde, stačí jednoduše každému na tuto otázku odpovědět, ovšem takhle snadno to nelze interpretovat. Objasnit totiž ta prastará poselství zvěstovaná nám do budoucna, musíme nejdříve sami dobře pochopit, a teprve poté lze učinit nějaké závěry. Ten pouhý střípek dochovaných informací, co se podařilo naštěstí zachránit, nedovede dešifrovat nejdůležitější sdělení či poselství, která by nám právě nyní měla poodhalit tu opravdovou podstatu naší dosud přetrvávající nevědomosti. I kvůli těmto zmiňovaným aspektům, nelze nikdy přesně předpovědět, kdy přijdou ty důležité proměny jenž se mají vyplnit. Jedno je však zcela jisté, chvíle velkých zvratů v tomto současném systému stoprocentně přijde.

PŘÍRODA SE BRÁNÍ VŠEMU, CO JI NEJVÍCE OHROŽUJE!

Přírodě se nedá poručit! I proto není nikterak obtížné si představit, jistý způsob obraného mechanismu, naší zemské biosféry, která i bez příčin – kosmických projevů (např. zvýšená solární aktivita), mění a stěžuje lidskému společenství jeho dosavadní způsob žití. Pokud na toto varování Matky přírody, dostatečně nezareagujeme tím požadovaným (správným) způsobem, vše se bude nadále jenom zhoršovat. Můžeme očekávat ještě mnohem silnější proměnlivost (nestálost počasí), ale i jiné projevy apologie (obrany).

ZDÁNLIVÁ MÝLKA O MIMOZEMŠŤANECH A UFO (2)

Ještě si musíme položit jednu zajímavou otázku, i když připustíme tu domněnku, že jsme byli možná vytvořeni s mimozemských genů, tak to nemusí nutně znamenat, že máme i stejnou anatomii těla jako naši tvůrci! Potom se nabízí logická úvaha, proč by mimozemšťané měli mít vůbec nějaké pletky s lidskými dcerami, když pravděpodobná anatomie mimozemského druhu, nemusí být vůbec slučitelná s anatomií člověka. Je dosti možné, že budoucnost nebude staré předky „Homo sapiens“ nějak důstojně vnímat, ale dovedu si více představit onen tělesný kontakt člověka s člověkem, než-li pohlavní kontakt člověka s mimozemšťanem.

Stránky

Top