MLUVÍ KAMENY MEZIHVĚZDNOU ŘEČÍ?

Kdyby nebylo prastarého produktu země – tj. přírodního kamene, co bychom dnes věděli o starověké minulosti? Člověk moudrý (Homo sapiens) vznikl před cca 400 000 až 250 000 lety, usuzují vědci zabývající se evoluční teorií. Tento druh se patrně zrodil v Africe, odkud se pak rozšířil do všech částí světa.

CO V SOBĚ SKRÝVÁ VODA? (Ne)můžeme rozumět všemu...

Příroda dokáže vždy něčím novým překvapit, její kouzlo tkví především v harmonii a oslňující nádheře, neboť originálu se zřejmě nic nevyrovná! Matku přírodu nikdy nepřechytračíme, protože v této nevyčerpatelné pokladnici vědění, jsou ukryté údaje o nás a o vesmírném světě. V tomto zdroji se odráží cosi nadpřirozeného, například nevysychající studnice moudrosti, která poskytuje důležité informace o podstatě života, tj. pokyny osvobozující lidskou mysl od materiálního klamu či stavu nevědomí, atp. V této soustavě můžeme získat skutečnou pravdu o naší minulosti, taktéž vhled do budoucích časů.

TAJEMNÝ SIGNÁL

Na jakém technickém principu funguje dálkově ovládaná elektronika? Zábava je opravdu účinným nástrojem, kterak odpoutat mysl člověka od jakýchkoliv potíží. Jak ve světě přibývá stále více neřešitelných problémů, potřebuje i naše civilizace k dosažení větší vyrovnanosti, daleko účinnějšího uvolnění. Herní konzole, počítačové hry, simulátory a tak podobně, tento druh moderního vyžití, osvobozuje lidskou psychiku od těchto nevyzpytatelných časů.

Kyselost - stále podceňovaná hrozba

„Jestliže je rovnováha podstatou fungujícího vesmíru, vztahují se její zákonitosti také na náš pozemský život.“
Dnešní dobu je možno označit za nejkyselejší éru v historii lidstva, a to doslovně. Kyselé látky pronikají téměř do všeho, včetně vzduchu, vody, ale i potravin. Většinu dnes vyráběných medikamentů, můžeme rovněž zařadit do této kategorie kyselinotvorných činitelů.

Stránky

Top