Láska a medziľudské vzťahy

V poslednej dobe tak často počúvam, že ľudia nie sú spokojní s láskou, partnermi, kolegami, s priateľmi a podobne. Lenže staré známe hovorí: „Naša nespokojnosť s inými pramení najmä s našou nespokojnosťou zo sebou samým.“ A potom nám takýto ľudia len nastavujú naše vlastné zrkadlo, aby sme nazreli hlbšie do nášho vnútra a zamysleli sa nad tým, čomu my nechceme venovať pozornosť, čo potláčame, ba dokonca odmietame, alebo nechceme sami prijať. Bude sa nám to vracať dokola, kým veci nepochopíme a svoj postoj nezmeníme.

Čo o Vás hovorí rok narodenia?

Výpočet je jednoduchý:

Napr. človek narodený v roku 1990=1+9+9+0=19=1+9=10=1+0=1
Takže ak ste sa narodili napr. 1.6.1981 vaše životné číslo je 8 a môžete si pozrieť čo to znamená...

Spojenie s Bohom

Tento článok píšem v nádeji na lepší svet, že raz všetky nádherné bytosti žijúce na tejto Zemi dosiahnu úplné pochopenie a uvedomenie. Pevne dúfam, že informácie ktoré poskytnem, môžu ovplyvniť mnohých ľudí, ktorí sa rozhodnú začať si vážiť sami seba, svoj život, svoje zdravie a tým oslobodia našu planétu od veľkého množstva bolesti, veď uznajte, akí nádherný, jedinečný a dôležitý jedinci ste. Preto chráňte sami seba a majte sa radi taký akí ste a prežite Váš život čo naj-zmysluplnejšie. DNES TO BUDE NA TÉMU AKO NADVIAZAŤ SPOJENIE S BOHOM...

Stránky

Top