Abraham Hicks: Cíťte sa dobre TERAZ, je to dôležité

Ak by ste videli ten Vortex vecí, ktoré sú tam zoradené ako odpoveď na Vaše TERAZ, ktoré vyžarujete, takže všetka Vaša sila je TERAZ. Rozmýšľajte nad tým, čo robíte zajtrajšku keď sa cítite dobre TERAZ. Rozmýšľajte nad tým, čo robíte pozajtrajšku keď sa cítite dobre TERAZ.

Abraham Hicks: Vytvorte pozitívne očakávania (+VIDEO)

Chápete, že ste tak nejak vibračné bytosti? Keď vkročíte do miestnosti tak viete, že ju vibračne pozorujete? Dokonca aj to čo vidíte je vibračné pozorovanie. Pretože vidieť je vibračná interpretácia vibrácie, ktorú nazývate videnie, počutie je vibračná interpretácia vibrácie, ktorú nazývate sluch. Vy ste v tom ale tak dobrí, že hovoríte "ja neinterpretujem vibrácie, ja jednoducho iba vidím, iba počujem, ja iba cítim, ochutnávam a dotýkam sa". Ale my tvrdíme, že to všetko je vibračná interpretácia.

Top