HOLOGRAMY VELKÝCH MISTRŮ

Na Zemi bylo před 50.000 lety vysazeno šest přídavných hologramů, kdy 48 Velkých Mistrů, kteří byli naklonováni z genetických materiálů vysoké duchovní elity v Sírijském hvězdném systému, dorazili na Zem. Příběh této skupiny je smutný a je to ten, který Mila a Oa loni do hloubky prozkoumali zásluhou materiálů Samostudia a Skupinového Mistrovství, protože je to jejich vlastní dědictví, od nějž shromažďují záznamy.

HOLOGRAFICKÉ OHODNOCENÍ

Rodné hologramy mohou být také vyhandlovány. Proto kromě ohodnocení rodové linie, zveme ty, kteří čtou tyto materiály, aby měli rovněž holografické ohodnocení. Země to nabízí každému, kdo čte naše channellingované materiály. Pokud to člověk udělá, pak může znovu nabýt hologram, který patří jeho ztělesnění a době narození. Pouze tehdy, když toto člověk udělá, může začít vzestupovat za 1800 řetězců. Některé hologramy nedovolí vzestup za 1800; jsou to zejména Annanuki nebo z Řeckých nebo Římských Bohů spolu s jejich otroky, uměle zrozených v laboratoři.

RODOVÉ LINIE VELKÝCH MISTRŮ

Lidé s dědictvím Velkých Mistrů obdrželi informace od jejich dávných předků, kteří udržují schopnost modifikace (úpravy) DNA, proniknout do kódování a změnit to vědomou volbou a záměrem. Ne všichni lidé mají tuto schopnost. Ti, kteří se pokusili získat tyto znalosti jejich převzetím od čistého dědictví druhých, selhali ve svém úsilí vzestupovat dle zkušenosti SSOA (zkratka pro Duchovní Školu Vzestupu).

HOLOGRAMY ANU

Anu se zákonitě zkřížili s otroky a rudou rasou a zplodili potomstvo, které bylo někdy napůl Velkými Mistry a napůl Anu, nebo napůl otroky a napůl Anu a nebo napůl rudými otroky a napůl Anu. Co má člověk dělat s délkou života 18.000 let? Sex, sex a ještě více sex; děti a ještě více dětí. Víte, že Afrodita nebo Venuše se vdaly více než 500 krát za různé partnery a zplodily přes 900 potomků? A každá další svatba byla vypracovanější, než předchozí. Člověk v tom může vidět důvod, proč lidé z tohoto dědictví mohou být tak zaujatí romantikou a oddáváním.

Top