V OKURCE SE ZRCADLÍ SKROMNOST PŘÍRODY

Nejlepší zelenina je maso, to tvrdila v minulosti šlechta, a kdo by si byl kdy pomyslel, že tento slogan na hony vzdálený pravdě, přetrvá až do dnešních dnů. O tom, jak je konzumace masa pro člověka prospěšná, se mohly takříkajíc na vlastní klouby přesvědčit mnohé šlechtické rody. Dnou, čili nemocí králů, byli ve středověkých dobách nejvíce postiženi zámožní lidé, v jejichž stravě převládalo maso.

CHLÉB - SYMBOL ŽIVOTA

Dnes platíme za chléb penězi, dříve se chlebem uhrazovalo zlato! Jakou hodnotu a význam má dnes chléb? Hladovějícímu Afričanovi, může zachránit život, kdežto pro Evropana představuje pouze základní potravinu. Z jiného pohledu je chléb vzpomínkou na Ježíše Krista, který kdysi prohlásil: Já jsem chléb života!

Funkční potraviny pro zdraví II

Děkuji všem za pozitivní zpětné vazby u mého předchozího videa, velmi mne posouváte kupředu. Opět jsem se tu něco naučila, ušla kus cesty, nemohu to v sobě nikde hromadit, má duše si přeje s vámi povídat a sdílet, potkávat a radovat se, protože tenhle ten život je skutečně nádherný :-)

Stránky

Top