Potraviny v obchodných reťazcoch budú pod väčším dohľadom

BRATISLAVA | Cieľom zákona je podľa agrorezortu presadzovanie opatrení, ktoré by zamedzili zneužívaniu ekonomického postavenia obchodných reťazcov, vytvorili podmienky na zlepšenie trhového dohľadu a hodnotenia situácie na trhu, ako aj podmienky na zvýšenie podielu kvalitných slovenských potravinárskych výrobkov na vnútornom trhu.

Ovčie produkty sú drahšie, ale zdravšie

Oproti kravskému mlieku je hustejšie, výživnejšie, obsahuje dvojnásobok bielkovín, tuku, vitamínov B-komplexu, vitamínov rozpustných v tukoch i minerálnych živín. Ovčie mlieko navyše obsahuje látky s antimikróbnymi a protinádorovými účinkami. Podľa odborníka na túto problematiku mikrobiológa prof. RNDr. Libora Ebringera, DrSc., dosahuje slovenské ovčie mlieko kvalitatívne parametre vysokohorského alpského kravského mlieka a v niektorých zložkách ho dokonca prevyšuje.

Kontrola potravín: Najhoršie dopadli z Poľska, Rakúska a Maďarska

BRATISLAVA | Cestné kontroly, ktoré v poslednej dekáde júla až prvej dekáde októbra tohto roku vykonali inšpektori veterinárnej správy spolu s policajnými hliadkami, podľa slov ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka ukázali v porovnaní s kontrolami vykonanými v júni až prvej polovici júla 2012 mierne zlepšenie kvality dovážaných potravín. Naďalej však približne 14% z celkového počtu 2377 skontrolovaných zásielok podľa neho nevyhovovalo požiadavkám, ktoré vyžaduje legislatíva.

Stránky

Top