Prečo liečba konvenčnej medicíny vedie k chronickému ochoreniu?

Väčšina lekárov a pacientov si nejako uvedomuje koncept potláčania, ako sa aplikuje na medicínu – ale čo to v skutočnosti je a aký to má dopad na zdravie? Priemerná osoba má sklon popisovať potlačenie v zmysle imunologických termínov; inými slovami, verí sa, že je to typ oslabenia imunitného systému, čo môže mať za následok väčšiu náchylnosť k mikrobiálnej invázii.

Top