HISTORIE TAKOVÁ, O JAKÉ SE NESMÍ HOVOŘIT

Existují také minimálně nepřímé důkazy o tom, že Ježíš nejenže věděl, ale také i učil o karmě a reinkarnaci, a hodně z toho, co učil o lásce a soucitu, je ovlivněno Buddhovým učením. Jedna z mnoha recenzí "Druhého příchodu" mimo jiné říká: "... jde o hlubokou esoterickou studii toho, co Ježíš hlásal, a tento jeho výklad je spojován s východní mystikou. Kristus je vnímán jako osobnost, která prošla specificky realizovanou cestou jogína, jenž měl vizi uvolnit v lidstvu jeho přirozené a vlastní kosmické vědomí."

Top