Predvolebný cirkus bez potlesku

Keby som mohla, nariadila by som horniakom povinný pobyt na južnom Slovensku počas predvolebnej kampane. Stačil by jeden deň, aby zistili, že južné Slovensko je už dávno obsadené cudzím etnikom, ktoré tu vládne. Snáď aj Dunaj sa pred voľbami radšej sfarbil do červeno-bielo-zelena a keby politici maďarskej menšiny mohli, tak by sa pochválili aj svojím predvolebným, po maďarsky maľovaným pozadím spoza Dunaja.

Čo sa to deje na vysokých školách?

Nedávno zriadila Prešovská univerzita v Prešove prvý Ústav maďarského jazyka a kultúry na Slovensku. Ústav má výnimočné postavenie, nespadá pod žiadnu fakultu, ale patrí priamo pod rektora školy. Tým sa pokryl geografický priestor južného Slovenska pre možnosti vysokoškolského vzdelávania sa príslušníkov maďarskej menšiny vo svojom jazyku a pravdepodobne sa tým aj zavŕšila prvá etapa budovania štruktúry tohto typu štúdia maďarského jazyka, kultúry a literatúry pre príslušníkov maďarskej menšiny.

Mýty o mýtoch

Mýty sú zvláštne kategórie. Majú nevyspytateľnú moc a ľahko sa rozširujú. Mýty mierené na národnostne zmiešané oblasti vytvárajú a rozširujú dve skupiny ľudí. Nevedome, ľudia nerozumejúci problematike, to sú aj Slováci, či už žijú na takomto území alebo nie a príslušníci maďarskej menšiny a vedome, politici zastupujúci maďarskú menšinu. Tu je sedem najrozšírenejších a najnebezpečnejších mýtov o obyvateľstve na národnostne zmiešanom území.

Top