Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZVOLEN

Mesto Zvolen v stredoslovenskom regióne, kedysi kráľovské mesto, je dnes okresným mestom s pulzujúcim životom a 767-ročnou históriou. Radí sa k trom najstarším mestám na Slovensku. Privilégia, ktoré Zvolenu udelil Belo IV. už v roku 1239, boli zničené pri pustošivom nájazde mongolských Tatárov. Novozískané kráľovské výsady z decembra 1243 ho zaraďujú k popredným historickým mestám horného Uhorska. Každé významné mesto na Slovensku má svoju dominantu, o ktorú sa opiera pri hľadaní svojich počiatkov.

Takouto jedinečnou historickou a kultúrnou pamiatkou Zvolena je Pustý hrad, nazývaný aj Starý Zvolen, nad sútokom riek Hrona a Slatiny. Tento bol osídlený už v dobe bronzovej (1100 – 800 pred Kristom). Súčasný Zvolen a jeho okolie boli osídlené už v mladšej dobe kamennej. Strategická poloha hradu hrala dôležitú úlohu pri obrane územia, no najmä pri ochrane križovatky dvoch dôležitých ciest pod hradom. Podľa archeologických nálezov hrad využívali aj rímske vojská. Rozvoj Pustého hradu bol zaznamenaný v slovanskej dobe, ktorá začala v 6. storočí, a rozvinul sa hlavne v stredoveku v 12. – 14. storočí.

Zvolen bol obklopený Veľkým lesom – „Magnum Silva“, ktorý bol pre veľké množstvo zveri vyhľadávaným a navštevovaným miestom uhorských panovníkov. Začiatkom 13. storočia sa okolie terajšieho Zvolena menovalo „Praedium nostrum de Zolum“. Mesto začalo nadobúdať svoju podobu s charakteristickým námestím od 2. polovice 13. storočia. Na jeho pôdorysnom usporiadaní sa podpísala hlavná cesta (Via Magna), ktorá tvorí os námestia. Počas vlády Ľudovíta I. (1370 – 1382) sa buduje na území nového mesta gotické lovecké sídlo panovníka, nový zámok, do ktorého sa presťahovalo aj sídlo Zvolenskej župy. Rád sem chodieval kráľ Matej Korvín s manželkou Beatrix, bol sídlom Jana Jiskru a neskôr majetkom Jána Thurzu.

Pustý hrad, historicky nazývaný Starý Zvolen, postupne stráca na svojom pôvodnom význame. Počas bojov medzi Jiskrom a Huňadym bol hrad v roku 1451 vypálený a zničený. Od 16. storočia hrad ešte fungoval ako predsunutá vojenská pevnosť pri obrane proti Turkom, no postupom času pustol. Svojou rozlohou 7,6 ha patrí medzi najrozsiahlejšie hrady v Európe. Zvolenský zámok je národná pamiatka. Má v ňom sídlo Slovenská národná galéria a v lete sa na jeho nádvorí hrajú divadelné prestavenia známe pod názvom „Zvolenské zámocké hry“.
Zdroj: www.zsz.sk

Úchvatné PANORÁMY MESTA nájdete na tejto adrese

exkluzívne.cez.okno


Ak vlastníte podobné zábery z minulosti "svojho mesta",
podeľte sa o ne s našimi čitateľmi a mailujte na redakčný mail.

Súvisiace:

BANSKÁ BYSTRICA
http://www.cez-okno.net/banska-bystrica


Rubriky: 
máj 23, 2008 23:34 popoludní
Top