Michail Chazin: Svět na prahu nových časů III

Tento mechanismus v průběhu posledních několika století mnohokrát zafungoval. Naposledy byl spuštěn docela nedávno, když Francis Fukuyama, známý tím, že před dvaceti lety napsal knížku “Konec historie”, publikoval v prvním čísle časopisu “Foreign Affairs” z roku 2012 článek pod titulkem “Budoucnost historie”. Pokusím se svými slovy tento významný text stručně převyprávět.

Michail Chazin: Svět na prahu nových časů I

Svět se dnes nachází před zásadním, radikálním zlomem. Co do síly a rozsahu nesrovnatelně větším než byly zlomy v letech 1917 a 1991, a to proto, že ideje, v jejichž rámci změny probíhaly tehdy, byly známy, dá se dokonce říci, že byly běžnou, všední věcí. Dnes ale nemáme ani jazyk pro popis současného stavu, ani alternativní ideje.

Top