Muž, ktorý sadil nelásku

Na Youtube je možnosť zhliadnuť 30 minútový dokument „Muž, ktorý sadil stromy“ (1). Dej sa odohral vo Francúzsku v rokoch okolo 1. svetovej vojny až do roku 1947. Istá oblasť vo Francuzskú bola zdevastovaná uhliarmi - paličmi dreveného uhlia, ktorý vyrúbali všetky stromy a z prostredia v ktorom žili sa stala polopúšť bez stromov, vody a života. Elzear Boufier († 1947), tuto oblasť, ako pastier oviec zalesňoval bez toho, že by mal od úradov povolenie a touto celoživotnou činnosťou dokázal vrátiť do tejto oblasti vodu aj život. Ľudia sa opäť vrátili do opustených miest a dedín. Je to veľmi dojímavý, inšpirujúci, skutočný príbeh.

Top