Zapper - 10

Návod na stavbu zařízení - přístroj slouží k prevenci. V devadesátých letech minulého století zveřejnila kanadská lékařka Dr. Hulda Regehr Clark výsledky svých mnohaletých výzkumů. Vydala postupně několik knih, z nichž jedna vyšla i u nás („Revoluce v léčení všech nemocí“; Fontána). Základní poznatek z její práce je shodný s tím, nač už před mnoha lety přišel R. R. Rife. Totiž, že každý živý organismus produkuje jakési vlnění, které je pro každý druh organizmu v typickém vlnovém pásmu. Jelikož toto vlnění je možné měřit, začal výzkum Dr. Clarkové právě odtud.

Top