SLOVNÍK ZABUDNUTÝCH POJMOV (DEJINY a DNES)

Z teplého prostredia obývačky, sledujeme dokumenty o záhadách našej planéty, drsné podnebie odľahlých kútov a tajomné dejiny sveta. Je zaujímavé, ako to podáva reportáž a ešte zaujímavejšie sú reakcie domorodých. Eskimáci sa usmejú a konajú ďalej svoju každodennú činnosť, veď nerozumejú významu otázok štábu. Pre nich, je to prostredie prirodzené, sú sním spätí. V tom, v čom my dramatizujeme nebezpečenstvo prírody, oni sami nachádzajú ochranu.

VEDY a VÉDY

Seriózni bádatelia a slušní ľudia, sami od seba, odvracajú sa a opúšťajú zvončekmi ovešaný kolotoč takzvaného pokroku. Pretože; povyšovať učenie nad to, o čom sa učí, je jeden z najväčších omylov ľudstva. Tým sa proti vesmíru od Zemi vyškľabuje obrovská karikatúra namyslenosti a pýchy. To, čo sa tu deje, nie je len prostým omylom, lež pohŕdaním a výsmechom samotnému Stvoriteľovi.

Top