Dnes a zítra

Neuvěřitelné množství informací týkajících se současného stavu lidstva jeho blízké budoucnosti se na nás valí z internetu i časopisů. Následující pojednání si klade za cíl přinést určité komplexní shrnutí, případně několik nových podnětů. Pro lepší pochopení je vhodné začít obecnými úvahami o dvou základních principech, které umožní lepší vhled do poměrně složitého propletence logických úvah.

Makrokosmická a mikrokosmická hra v souvislostech s rokem 2012

Nepochybuji o tom, že pro mnoho lidí budou myšlenky uvedené v tomto článku vypadat jako poněkud příliš fantasticky vykonstruované tak, aby celek měl konsistentní strukturu. Také je (jako vždy) ani nepředkládám jako objektivní pravdu, ale jako jednu z hypotéz pokoušející se popsat námi vnímanou „realitu“ i ve vztahu k současnému dění.

Uměle stvořená astrální kvazibytost

Tento text byl zpracován na základě informací pro zcela konkrétní případ a situaci a delší dobu jsem se rozmýšlel, zda jej uveřejnit. Po poradě s přáteli jsem se jej rozhodl uvolnit, protože mě přátelé přesvědčili, že by informace v něm uveřejněné mohly přispět k větší opatrnosti při zahrávání si s magií či pomoct některým lidem pochopit jejich některé životní problémy a jevy, se kterými se setkávají.

Je rok 2012 rokem podstatných změn?

Rok 2012 je zvláštní fenomén, který je námětem mnoha článků a knih. Byly doby, kdy byl námětem textů a do jeho příchodu zbývalo ještě relativně dost času. Tomu odpovídal i zájem o tyto texty a případně i vztah k nim. Dnes, kdy již je rok 2012 v plném běhu, ubývá lidí, kteří by pochybovali o tom, že tento rok je významný v dějinách lidstva. Probíhající změny a neudržitelnost současného stavu bez ještě větších a pravděpodobně mnohem dalekosáhlejších změn začíná přesvědčovat i většinu dřívějších skeptiků o významu tohoto časového úseku lidských dějin.

Stránky

Top