Posvätná rastlina - Dar bohov

Existuje množstvo ciest, po ktorej sa človek, či celé ľudstvo môže vydať. Ciest počas ktorých bude vždy hlavnou prioritou získavanie energie potrebnej na uspokojovanie fyzických a duševných potrieb jednotlivca a snaha o šťastný a spokojný život. Naša krajina ponúka niekoľko ciest, po ktorých sa môžeme vydať a predurčiť si tak spôsob získavania energie, ktorou uspokojíme životné potreby obyvateľstva. Vybraná cesta je zrkadlom toho, ako využívame a hospodárime s prírodnými zdrojmi, akým spôsobom si zaobstarávame potravu a aké kultúrne hodnoty a tradície ctíme. Jej obrazom je prispôsobená okolitá krajina a duchovné hodnoty i tradície našej kultúry.

Zelená cesta

Ako sa dá dosiahnuť trvalo udržateľný spôsob života na planéte Zem? Je vôbec možné aby ľudská civilizácia pretrvala na tejto planéte do konca existencie života našej najbližšej hviezdy Slnka? Čo vlastne trvalo udržateľný spôsob života predstavuje pre človeka? Je to spôsob akým organizuje, využíva, pretvára planétu Zem? Človek ako druh sa nachádza na vrchole evolúcie, patrí mu miesto na vrchole pyramídy, ostatné organizmy či už zvieratá alebo rastliny nedosahujú taký stupeň psychického vedomia a motorických vlastností. Môže človek vďaka svojim vlastnostiam, ktoré mu nadelila evolúcia dosiahnuť trvalo udržateľný spôsob života, ale aj jeho dlhodobý rozvoj?

Top