Jak čelit strachu, smutku a depresím

Také vás něco trápí a nedaří se vám to odložit, odpustit, zapomenout?
Každému z nás se v životě stalo něco smutného, zažili jsme zklamání, něčeho se bojíme. Někdo umí traumatické zážitky zpracovat a jít dál, jiní však nedokáží negativní vzpomínky pustit a postupem času se uzavírají vůči vnějšímu světu ve strachu, aby se traumatické zážitky neopakovaly. Toto uzavírání spolu s hloubáním nad sebou samým může vést také k depresi, která postihuje v západním světě stále větší počet lidí.

O bytostech přírody trochu jinak

O bytostech přírody - vílách, elfech a mnoha dalších - vychází stále ještě překvapivě málo knih, které se nezakládají pouze na fantazii autora.

Christopher Vasey, švýcarský léčitel, který po západní Evropě a také na Islandu pravidelně přednáší o těchto bytostech, nabízí hodnotnou četbu. Zajímavé je, že je zároveň věřící člověk. Jeho kniha ›› "SKŘÍTCI, BOHOVÉ, BOŽÍ SLUŽEBNÍCI" v sobě propojuje to, co si mnoho lidí dosud spojit odmítá - existenci bytostí, které oživují okolní přírodu, a existenci jediného Boha. Vasey ukazuje, že stará monoteistická náboženství všechna vzešla z mnohobožství, tedy uctívání vyšších bytostí, a také bible obsahuje mnoho poukazů na existenci těchto bytostí.

Herbert Vollmann: POUTNÍK SVĚTY

Rád bych Vás upozornil na pozoruhodnou knížku, která vysvětluje přirozené zákonitosti, které prostupují celý svět od jeho počátku. Jdeme-li s nimi, dosáhneme štěstí a blaženosti, jdeme-li proti nim, ničeho trvalého nedosáhneme a naopak budeme stále bojovat s nimi i se svou přirozeností. Přírodní zákony, jako zákon akce a reakce, se tedy netýkají pouze přírody, ale působí i na nás, naše slova a myšlenky. Knížka vysvětluje nejen to, jak žít ve shodě s těmito zákonitostmi a mít z nich užitek, ale ukazuje také, v čem spočívá svobodná vůle, původ zla, zabývá se duchovním původem člověka nebo významem sexuální síly pro duchovní rozvoj.
Václav Kazda

O synchrónii

Nemusíte zatvárať oči.
Nemusíte sa zhlboka nadýchnuť.
Nemusíte sledovať ako Vám teplo preteká rukami.
Nemusíte si nič predstavovať.
Nemusíte robiť vôbec nič.
Máte otvorené oči.
Letmo vnímate oblohu, okno, možno muchu na stene. Dívate sa a vôbec Vás neprekvapí, že kdesi vo Vašom vnútri, a Vám je jedno, kde to je, vidíte obrazy. Niektoré dôverne poznáte. Dokonca počujete fragmenty rozhovorov.
Odkiaľsi pripláva hudba. Nie ste muzikálny typ, dokonca Vám kedysi v škole povedali, že ste hluchý, no Vy počujete čisté tóny. Poviete si: kto to hrá? A skôr než si to domyslíte, vidíte orchester. Jasne vnímate decentne osvetlené pultíky s notami. Hudobníci sú vážni a kdesi vzadu ktosi ticho zakašľal.

Stránky

Top