James: PŮVOD VZESTUPU A KARMY

“Pokud žijeme jako nekonečné bytosti v lidské formě, pokud skutečně věříme, že jsme jediným, který je roven všemu životu – kam přesně doufáme, že se dostaneme, když vzestoupíme? Může jeden vzestoupit a nechat jinou lidskou bytost vzadu ve spárech karmy a zmatku? Může být někdo osvícený ve světě, kde vzkvétá válka, chudoba, deprese a zneužívání – a opravdu to nazývat osvícením?”

:::film::: MAGICKÝ EGYPT 7: Osvietenie (EN)

- Dvakrát ročne pri príležitosti narodenia Ramzesa a jeho korunovácie, vychádzajúce Slnko ožaruje štyroch bohov stvorenia situovaných v samom srdci chrámu. Robert Bauval v chráme Abu Simbel osvetľuje jeho architektúru, sochy a podstatu talizmanu
- Lon Milo DuQuette predstavuje súčasné pochopenie metódy talizmanov
Zdroje:
- Robert Bauval - "Talisman"
- Lon Milo DuQuette - "Angelsm Demons & God of the New Millennium"

Top