Nikola Tesla a jeho "paprsky smrti“

Tesla zemřel v lednu 1943, FBI okamžitě zabavila všechny jeho tiskoviny, schémata, nákresy a zápisky a vše odvezli do Kanceláře pro mimozemský majetek (OAP), kde byly oficiálně zapečetěny až do doby, kdy byly vydány jugoslávskému velvyslanci, který byl zástupcem Teslova majetku. Zůstaly ve skladu na Manhattanu až do začátku 50tých let, kdy se později vrátily do Jugoslávie. Ještě i po návratu se jugoslávská vláda domnívala, že FBI Teslovy papíry prohledala, když byly ve skladě a pořídila si mikrofilmy nebo si je ofotografovala.

Top