Zhromažďovanie anomálií (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 4)

Táto kresba je vskutku zvláštna. Informácie v nej pochádzajú z knihy o Síriu, The Sirius Mystery (Mystérium Síria) od Roberta Templeho. Dozvedel som sa, že mal desať až dvanásť rôznych objektov, z ktorých si mohol vybrať, pričom všetky by viedli k rovnakému záveru, ale z úplne iného uhla pohľadu. Som rád, že si vybral práve tento, pretože sa týka ďalšej stránky toho o čom budeme rozprávať.

Top