V Afganistane údajne objavili Vimanu

Vimana je „mytologický” lietajúci stroj popisovaný v starovekých sanskritských textoch. Dozvedeli sme sa z viacerých zdrojov, že jednu našli v strednej Ázii, chytenú v „Studni Času”, podobnú tej vo „Philadelphskom Experimente.” Edgar Cayce popisoval, že takéto anti-gravitačné stroje staroveku sú údajne umiestnené pod pyramídami Egypta. Mnohým študentom ezoterickej histórie je známe, že táto pradávna technológia bola údajne znovuobjavená v priebehu tejto doby prechodu z Veku Rýb do Veku Vodnára. Takže, zatiaľ čo sa v dejinách prikláňam k skepticizmu ohľadom mnohých uisťovaní a chýrov, chápem tiež, že mnoho vecí je možných.

Top