Proroctví rukopisů palmových listů

V Indii existují tzv. knihovny palmových listů, v nichž se po generace uchovávají prastaré texty v sanskrtu dávající různé předpovědi a proroctví do budoucna. Staly se známými díky Němci Thomasu Ritterovi, který se o nich dozvěděl a navštívil je. Byl ohromen tím, co zjistil a sepsal své zážitky v knize "Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů". V knihovně nalezl list s výkladem svého života a také dostal další předpovědi týkající se Německa a vůbec celého světa. Zde je jedno proroctví, převzato ze stránky www.thomas-ritter-reisen.de a přeloženo do češtiny. Pro zajímavost ještě uvádím, že jedna knihovna putuje po světě a v březnu se bude nacházet v Praze(!). Bude se při té příležitosti konat seminář a bude zde možnost získání osobních výkladů osudu z palmových listů. Více na www.palmovelisty.cz

Změny, Rozhodování, Manipulace

V letošním roce opět proběhne mnoho důležitých událostí. Někteří lidé mají v úmyslu dokončit změny, které v minulosti začali, a mají k tomu velikou příležitost. Rok dokončení je uzavřen a rok začátků se spustil. Záležitosti týkající se probuzení budou v letošním roce často řešeny. Ať již probuzení lidí, planety, ale také ve státních záležitostech a veškerých situacích, týkajících se běžného života. Probouzí se vše, včetně přírody. Pár dnů ještě potrvají zimní dny, ale teplé dny na sebe nenechají dlouho čekat.

Stránky

Top