Rozpadá se kometa Elenin, nebo odhaluje svůj umělý energetický štít?

Podle rostoucího počtu astronomů a jejich objevů, kometa Elenin (C/2010X1) se začala rozpadat. Přímo do ní narazila 19. srpna vypuzená koronální hmota (CME) ze Slunce a začala ztrácet svou viditelnost – naznačujíc, že se rozpadá. Na rozdíl od toho, uznávaný vědecký autor Richard C. Hoagland tvrdí, že Elenin během CME vyjevila neklamný energetický čtyřstěnný štít, což potvrzuje nade vší pochybnost, že je doopravdy umělou strukturou – vesmírnou lodí.

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012) část třetí

Rok 2011 by měl být rokem, kdy by lidé měli být informováni!
George Kavassilas - dále jen GK - pochází z Austrálie. Sám sebe označuje jako obyčejného člověka, který v životě prošel neobyčejnými zážitky a zkušenostmi. A právě povaha a hloubka jeho zkušeností ho přiměla k tomu, aby se o ně začal dělit s ostatními, protože podle svých slov cítí zodpovědnost a povinnost poskytnout lidem důležité informace, na základě kterých se budou moci v blízké budoucnosti svobodně rozhodnout o dalším osudu svého života.

Stránky

Top