DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012) část druhá

Rok 2011 by měl být rokem, kdy by lidé měli být informováni!
George Kavassilas - dále jen GK - pochází z Austrálie. Sám sebe označuje jako obyčejného člověka, který v životě prošel neobyčejnými zážitky a zkušenostmi. A právě povaha a hloubka jeho zkušeností ho přiměla k tomu, aby se o ně začal dělit s ostatními, protože podle svých slov cítí zodpovědnost a povinnost poskytnout lidem důležité informace, na základě kterých se budou moci v blízké budoucnosti svobodně rozhodnout o dalším osudu svého života.

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012) část první

Rok 2011 by měl být rokem, kdy by lidé měli být informováni!
George Kavassilas - dále jen GK - pochází z Austrálie. Sám sebe označuje jako obyčejného člověka, který v životě prošel neobyčejnými zážitky a zkušenostmi. A právě povaha a hloubka jeho zkušeností ho přiměla k tomu, aby se o ně začal dělit s ostatními, protože podle svých slov cítí zodpovědnost a povinnost poskytnout lidem důležité informace, na základě kterých se budou moci v blízké budoucnosti svobodně rozhodnout o dalším osudu svého života.

Malé povídání k některým sdělením od GK perem JS o předpokládaných událostech pro roky 2011 - 2013

Poznámka editora: následující text není ode mne, dostal jsem jej e-mailem, autor se podepsal, ale na jeho žádost uveřejňuji jen pseudonym, pod kterým píše. Myslím že autor má co říci, proto článek uvěřejňuji.
Celkem nedávno, se mi dostal do rukou trochu obsáhlejší text, dokument s názvem „Důležité poselství George Kavassilase pro nadcházející čas (2011-2012)“. Jeho autorem by tedy měl být jistý George Kavassilas (GK), nicméně není. Celý tento dokument sepsal člověk, který se o dílo GK zajímal a který mohl tedy posléze realizovat určité shrnutí díla resp. různou formou zveřejněného poznání GK. Co říct? Je to úžasná práce. Panu Janu S., který si dal tu práci a pro českou i slovenskou veřejnost dílo GK shrnul a představil, patří veliký dík a hold. Muselo to být dost hodin práce.

Stránky

Top