Příznaky ADD nebo ADHD mohou být i známkou přílišné konzumace cukru nebo nudy

Děti, které vykazují známky poruchy pozornosti (Attention Deficit Disorder - ADD) nebo poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) nemusí ještě trpět těmito nemocemi – často jde pouze o podobné příznaky, ale diagnózu nelze takto definovat. Mnoho dětí bývá ale i za těchto okolností nuceno užívat léky, potlačující příznaky ADD nebo ADHD. Jedna z výzkumných zpráv udává, že jen každé desáté dítě bývá s určitostí diagnostikováno na syndrom ADHD, ale už 2,7 miliónu amerických dětí užívá léky na tyto potíže.

Biznis s vymyslenými chorobami!

Nasledujúci film odhaľuje špinavé a neetické praktiky farmaceutických koncernov a úplatných psychiatrov, ktorí si v honbe za ziskom vymýšľajú psychiatrické diagnózy. Tieto takzvané choroby, vymýšľané v Spojených štátoch amerických (ako inak) pritom nemajú žiaden objektívny vedecký základ. Rozhoduje sa o nich hlasovaním! Tieto umelé diagnózy vznikajú z jediného dôvodu. Kde je diagnóza, tam sa dá na ňu zaregistrovať “liek” a pri dobrom marketingu každá nová diagnóza predstavuje miliardové zisky (nie obraty, zisky!). V týchto špinavostiach im pomáhajú tzv. vedeckí psychiatri, ktorí za peniaze vyrobia akúkoľvek štúdiu na objednávku farmapriemyslu.

Stránky

Top