Alex Collier: Konferencia transformácie Zeme II. (január 2010)

Konferencia transformácie Zeme sa konala v januári 2010 na Hawai. Jedným z prednášateľov bol Alex Collier, ktorý predniesol vízie, ktoré nás ako obyvateľov tejto planéty čakajú, a ktorým budeme spoločne čeliť. Prevažná časť je venovaná mentorstvu, ako sám tvrdí - bol o to požiadaný Androméďanmi. Mentorstvo bude predstavovať akúsi asistenciu, ktorá nebude narúšať našu slobodnú vôľu a zároveň pomôže celej Zemi s dramatickým prechodom do oblasti, v ktorej sa ľudská rasa nikdy predtým nenachádzala. V prednáške sa ďalej venuje filozofickým a spirituálnym úvahám, ktorými povzbudzuje svoje obecenstvo k opätovnému osvojeniu si síl, ktorými disponuje každý človek. Jeho odkazy sú so štandardným pohľadom na svet kontroverzné, však o to viac zaujímavé.

Alex Collier: Konferencia transformácie Zeme I. (január 2010)

Konferencia transformácie Zeme sa konala v januári 2010 na Hawai. Jedným z prednášateľov bol Alex Collier, ktorý predniesol vízie, ktoré nás ako obyvateľov tejto planéty čakajú, a ktorým budeme spoločne čeliť. Prevažná časť je venovaná mentorstvu, ako sám tvrdí - bol o to požiadaný Androméďanmi. Mentorstvo bude predstavovať akúsi asistenciu, ktorá nebude narúšať našu slobodnú vôľu a zároveň pomôže celej Zemi s dramatickým prechodom do oblasti, v ktorej sa ľudská rasa nikdy predtým nenachádzala. V prednáške sa ďalej venuje filozofickým a spirituálnym úvahám, ktorými povzbudzuje svoje obecenstvo k opätovnému osvojeniu si síl, ktorými disponuje každý človek. Jeho odkazy sú so štandardným pohľadom na svet kontroverzné, však o to viac zaujímavé.

Galaktická politika a niektoré pozemské súvislosti (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť VII.)

Bytosti založené na vodíku a kyslíku - Andromedánska rada - Povznesenie - Dogoni - Európske kráľovské rodiny - Reptiliáni - Heinz 57 - Filadelfský experiment - Planéta X (Nibiru) - Línia Enki - Ilumináti - Projekt Disclosure - Stephen Greer - Galaktická spolupráca
Bytosti založené na vodíku sa cítia byť ohrozené kyslíkovými formami života, pretože tieto kyslíkové formy majú omnoho rýchlejší rytmus. Vodíkové formy môžu cestovať len v rýchlostiach blížiacich sa rýchlosti svetla. Nemôžu ju prekročiť. Kyslíkové formy môžu dosiahnuť štvornásobok rýchlosti svetla. Vodíkové formy sú omnoho menšie, pomalšie, a pre väčší počet vhodných biosfér, početnejšie. Medzi formami dýchajúcimi vodík a kyslík existujú obchodné styky. Ale v minulosti prebehli medzi týmito dvoma civilizáciami veľmi katastrofálne vojny.

Po éru Atlantídy a Lemúrie (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť VI.)

Redakčná poznámka: Teraz nasleduje druhá časť záverečnej prednášky Alexa Colliera pred jeho „odchodom do dôchodku“ z prednášania o UFO v roku 2002. Dosiaľ nebola zverejnená. Obsahuje informácie z jeho Andromédskych mimozemských kontaktov, týkajúcich sa galaktickej histórie. Pri príprave druhého prepísaného dielu sme zistili, že 45 minút z Alexovej prednášky z DVD nahrávky záhadne zmizlo. Chýbalo mnoho dôležitých informácií o histórii niekoľkých mimozemských rás. Keď šéfredaktor túto chybu 2. januára 2008 objavil, Teri Callaghan bola taká láskavá a tých 45 minút pre toto vydanie Exopolitics Journal prepísala. Vzhľadom k dôležitosti chýbajúceho materiálu, by neboli od veci ani špekulácie, že jedna z mimozemských rás, kritizovaná v týchto chýbajúcich 45 minútach, nechcela, aby bol tento materiál zverejnený. Chýbajúci materiál zahŕňa všetko, čo nasleduje až po ďalšiu redakčnú poznámku. Pokúsili sme sa prepísať túto prezentáciu čo najpresnejšie.

Stránky

Top