Anton Parks: Studnice informací o dávné historii lidstva VIII.

Parksův systém dimenzí je složitější než obvyklé frekvenční rozlišení reality na oktávy. Jeho systém se nazývá Angal, což má význam jako velké nebe. V tomto systému se vyvinula a žije většina ras Kadištu. Parks nazývá nejnižší úroveň Angal čtvrtý rozměr. Následující obrázek dimenzí je převzat z Parksovy knihy Ádam Genisiš.

Anton Parks: Studnice informací o dávné historii lidstva VII.

Sa´am se nabídl, že vytvoří nepohlavní bytost, která měla mít funkci vojáka a proto se neměla rozptylovat pohlavními záležitostmi. Později, na přání vládkyně Tiamaty, ji geneticky upravil, když požadovala vytvoření mužské rasy, jako komplement pro ženské Amašutum, vzhledem k tomu, že této rase hrozilo vymíráni.

Anton Parks: Studnice informací o dávné historii lidstva VI.

Původ rasy bytostí Gina’abul je v souhvězdí draka, které se sumersky nazývá Ušu. Jejich četné konflikty, které narušily jejich historii, měly za následek jejich rozdělení a vytvoření různých podras a jejich rozšíření po celém známém vesmíru. Některé zůstali v Ušu, ale většina poddruhů Amašutum a Ušumgal se usadila v Nalulkára (souhvězdí Velké medvědice), rasa Kingú v Te (orel), Mušgir a Mìmínu (šedí) v Urbar’ra (Lyra) a někteří Amašutum se nacházejí v Mulmul (Plejády). To byla doba počátku válek, které zachvátily druh Anunna na Zemi.

Anton Parks: Studnice informací o dávné historii lidstva V.

Bytosti nazývané Namlú´u dosud existují, žijí však ve vyšší dimenzi Angar. Sumerský rozklad slova NAM-LÚ-U (nesmírné lidské bytosti) byl používán jejich stvořiteli a Sumerové ho použili pro prvotní lidstvo. Později byl termín použit s odkazem na „bohy“, jaké nalezneme v Bibli pod jmény Yahvé a Elohim. Odchod Namlú’u z naší dimenze byl v době příchodu Anunna na Zemi. Namlú’u jsou lidé, kteří ztělesňují neobvyklé schopnosti. Byly vytvořeni najednou Kadištu, kteří nasadili život na tuto planetu. Byli v určitém smyslu strážci Země před příchodem Anunnaki.

Stránky

Top