Kapitoly ze světové mytologie: ARÁBIE

Mýty a legendy mnoha národů v sobě možná skrývají střípky vzpomínek na události, které by mohly vypovídat o návštěvách mimozemšťanů v dávné minulosti... Tajemní mužové (ridžál-al-gaib), jsou světci, tvořící zvláštní hierarchii o několika stupních. Příslušnost těchto světců k některému hierarchickému stupni není známo lidem, ba ani příslušníkům nižších stupňů uvnitř této skupiny...

Top