Chaldejské seznamy králů II.

Otevřel ústa svá Vládce bohů a pravil: „Když jsem se kdysi rozhněval a ze svého sídla zvedl, abych přivolal potopu. Když jsem povstal ze svého sídla, rovnováha nebes a Země se uvolnila. Kvůli nebi, jež se chvělo, se změnilo postavení hvězd. A již nikdy se (hvězdy) nenavrátily na svá (původní) místa. Kvůli rovnováze nebes a Země, která byla uvolněna, prameny vyschly a vysoké vody opadly.“

Chaldejské seznamy králů I.

Za onoho dne, onoho dávného dne,
za oné noci, oné vzdálené noci,
onoho roku, onoho dávného roku,
kdy se květy rozvily dle božského plánu,
kdy nebe se od Země vzdálilo
kdy od nebe se Země oddělila...
Strom Chuluppu, sumerský epos

MEZOPOTÁMIA III. Asýria

„Človek nemôže nájsť večný život, môže si však zachovať večné meno.“
Epos o Gilgamešovi

Na severe Mezopotámie sa vyvíjala Staroasýrska ríša (2000-1600 pred Kr.) ako prvý zjednotený štát tejto oblasti vytvorený tiež semitskými Amoritmi.

Top