SEDEM DNÍ STVORENIA

Tento článok sa v zostručnenej podobe venuje siedmim dňom stvorenia podľa prvej knihy Biblie – Genesis a vykladá ich z pozície duchovnej vedy na základe ›› knihy R. Steinera „Tajemství biblických dějin stvoření.“
Náš vesmír so svojím vývojom a začiatkom datovaným od udalosti zvanej Big Bangu trvá podľa meraní astrofyzikov zhruba 13,7 miliárd rokov. Z hľadiska duchovnej vedy je vznik, vývoj a zánik nášho vesmíru len jednou epizódou, jedným kozmickým cyklom v rámci celého stvorenia.

Biblické létající stroje

Libor Čermák | O tom, že v biblických dobách se nalézají věci, které by se daly přirovnat k moderním případům pozorování UFO, se zmiňuje hodně badatelů. Pokusil jsem se vypsat deset takových případů. Ve Zjevení Janově se píše: „A strhla se bitva na nebi, Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa na v nebi. A velký drak, ten dávný had zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a sním i jeho andělé“. Že by pradávná letecká bitva?

Jaderná zbraň v Bibli

Na biblickém líčení zkázy Sodomy je několik podivných věcí, které přemýšlivému čtenáři nedovolují se jen tak smířit s vysvětleními, která nabízejí nějakou více či méně běžnou přírodní katastrofu. Divná je především pasáž, kde andělé chtějí, aby se Lot neohlížel a nezastavoval v rovině za městem.

Top