Veľká žena v slovenskej literatúre

Narodila sa v Polichne, malej dedine na Orave. Bola dcérou evanjelického farára, ktorý jej dal základy vzdelania, okrem toho chodila rok do dievčenskej školy, ale inak nemala iné vzdelanie. Pseudonym Timrava prevzala spisovateľka podľa názvu jednej studničky v rodnom chotári, pretože voda v nej bola vždy dobrá, čistá a bolo jej dosť. Timrava sa nikdy nevydala, hoci prežila veľkú lásku, takmer osudovú. Dotyčný muž žiaľ padol v 1.svetovej vojne v Paríži. A možno práve táto osudová osobná dráma z nej spravila samozrejme popri talente takú veľkú spisovateľku. Mala nevšedný dar videnia. Od žiadneho slovenského spisovateľa sa o slovenskej dedine nedozvieme toľko, ako práve z jej kníh.

Top