Jericho Sunfire - breatharián, který žije nezávisle na jídle

Jericho Sunfire se od dětství zabýval sportem. Jeho hbité nohy ho dostaly do profesionálního ragbyového týmu v neobvykle ranném věku. Reprezentoval Velkou Británii, v 19 letech přešel k profesionálům. Po šesti letech své profesionální ragbyové kariéry se rozhodl změnit povolání a dělat to, co umí nejlépe - pracovat jako fitnesový trenér. Nyní žije již více než dva roky nezávisle na jídle.

JASMUHEEN – BOŽSKÁ VÝŽIVA

"V této kapitole bych se ráda zaměřila na zdroje stravy třetího stupně. Seznámím vás s kroky, které musíme učinit, pokud chceme čerpat dostatek prány potřebné k tomu, abychom se dokázali oprostit od hmotného jídla. Pokud prána proudí skrze pole biosystému, který neobsahuje materiální stravu, potom vlákna každé buňky reagují chvěním a vstřebáváním potřebných živin z vln théta – delta, jež se šíří organizmem. Jestliže směs hladin théta – delta, která je v biosystému přítomná, bude příliš slabá a bude převládat naladění alfa – beta, organizmus nebude řádně vyživován."

JASMUHEEN – STRAVA BOHŮ

Stejně jako mnoho metafyziků i já jsem přišla na tento svět s již vrozeným hladem žít v pásmu théta, ačkoliv mnozí v mém blízkém okolí na takové touhy nebrali ohled. V metafyzickém světě však existují příčiny našeho hladovění a také přirozené cykly, které jsou s ním spojené a které ukazuje obrázek číslo 1 na konci této kapitoly. Můžeme na ně také nahlížet jako na jednotlivé životní fáze. Pokud je pochopíme, snadněji vysvětlíme a zvládneme naše touhy, které nás pohání.

JASMUHEEN – VYUŽITÍ PRÁNY

Otázka: Jak může prána nasytit naše citové potřeby? A co nám to přinese?
Odpověď: Lidé mají neutuchající potřebu být citově nasyceni, tudíž zcela přirozeně touží po lásce. Díky naší kultuře a vzdělání lásku vnímáme jako sebelásku, lásku k rodině nebo lásku romantickou či nepodmíněnou. Bohužel nám tyto koncepty často zastiňují sílu a moc božské lásky, jež je zdrojem veškeré lásky, kterou známe. Jedna ze základních esencí prány je právě božská láska neboli frekvence božské madony. Citové naplnění zažijeme právě tehdy, pocítíme-li v sobě její přítomnost.

Stránky

Top