Liečenie prírodnými šťavami

Výroba čerstvých štiav z ovocia a zeleniny a ich liečebné použitie nie je žiadnou novinkou. Lekári a prírodní liečitelia intenzívne využívajú ovocné stavy a čerstvé potraviny ako liečebný prostriedok už od 19. storočia...

HERBÁŘ LÉČIVÝCH ROSTLIN

Když jsme sestavovali tento Herbář, opatřili jsme jej sami pro sebe přívlastkem „pro lidi“, a to záměrně, aby bylo jednoznačně řečeno, komu je toto dílo určeno. Mnohé z moderních herbářů jsou totiž zatíženy spoustou nejrůznějších podrobností, cizích názvů, výsledky chemických rozborů a podobně, což běžnému čtenáři nejenže většinou nic neříká, ale často mu to i komplikuje orientaci...

Egyptské hieroglyfy a jejich filosofie

Knížka tato, jež jest výňatkem z díla obsáhlejšího, jest pouhou reakcí na živý zájem o esoterní prvky hieroglyfického písma egyptského. Vydána byla jako informativní příručka, nebo legenda k přiloženému slovníku a má sloužiti pouze k všeobecné orientaci v obrazovém písmě staroegyptském.

Stránky

Top